Sähköpalvelu Kaislaranta Ky – laadukkaampien asennusten puolesta

Yrittäjä Mikael Kaislaranta on oppinut työnsä pitkän ja monipuolisen käytännön kokemuksen kautta. Hän on työskennellyt sähköalan tutkinnon suorittamisen jälkeen vuodesta 1986 mm. teollisuuden huolto- ja korjaustöissä, sähköasennusliikkeissä, asunto- ja julkisessa rakentamisessa kärkimiehenä sekä urakkaryhmissä. Kokemusta on kertynyt myös kiinteistöjen saneerauksista ja kunnossapidosta. Sähköpalvelu Kaislarannan toiminta käynnistyi vuonna 2001. Asentajamäärä on vaihdellut 2–5 välillä. Lisäksi erikoistöissä on käytetty alihankintaa mm. satelliittilaitteistojen ja kaivuutöiden osalta. 

Sähköpalvelu Kaislaranta Ky kuuluu Sähkö- ja teleurakoitsijaliittoon. Liittoon kuuluminen varmistaa yrittäjän tietojen pysymisen ajan tasalla liiton tietopankkien ja koulutuksen avulla. Asiakkaille jäsenyys on myös osoitus järjestäytyneestä yrittäjästä, joka osaa alansa ja hoitaa velvoitteensa.

Käsityöammatissa korkea laatu näkyy

Käytännön työn kautta Mikael Kaislaranta on oppinut arvostamaan asennusten korkeaa laatua ja viimeistelyä.

"Tämä on perinteinen käsityöammatti, jossa käden taidon tulee myös näkyä lopputuloksessa. Asennusten peruslähtökohtana on aina turvallisuus – hengen, terveyden ja omaisuuden vaaran välttäminen sekä toimivuus. Tämä on perustaso, joka vaaditaan kaikilta asennuksilta. Liian moni yritys ja asiakas tyytyy pelkästään siihen. Kun asentaja paneutuu työhönsä huolella, lopputulos on aina parempi asiakkaa, mutta myös asunnon tulevien käyttäjien kannalta. Ennakoivalla suunnittelulla voidaan varautua myös tuleviin tarpeisiin. Lyhytnäköinen säästäminen taas tuottaa myöhemmin kuluja ja turhia korjauksia."

Sähköpalvelu Kaislarannan tyypillinen kohde on Helsingin keskustan vanha kiinteistö, jossa uusitaan sähkö- ja televerkkoa. Arvokohteissa vaaditaan korkeaa laatua, ja tietoa sähköasennusten historiasta. Usein näissäkin asunnoissa saatetaan tehdä sähkösaneeraus, joka toimii teknisesti, mutta ei sopeudu ympäristöönsä. Toinen tyyppikohde on esikaupunkialueella sijaitseva pientalo. Pienet korjaus-, asennus- ja huoltotyöt kodeissa ja yrityksissä ovat myös yksi iso työalue.

"Korostan työssäni laatua ja yksilöllisyyttä. Siksi pyrin tekemään ratkaisuja pidemmällä jänteellä ja viimeistelemään työn hyvin. Luottamus on tässä työssä olennaista ja se ansaitaan vain hyvällä työllä. Työn lopputuloksen pitäisi kestää kaikki arvostelu olipa näkökulma sitten tekninen, toiminnallinen tai kosmeettinen. Sen pitäisi myös kestää ajan hammasta."

Sähköstä ja telestä voi saada irti enemmän!

Mikael Kaislarannan mukaan asuntojen viihtyisyys ja käyttömukavuus voisi lisääntyä huomattavasti, jos sähkö- ja teleasennusten ratkaisuja mietittäisiin jo hyvissä ajoin. Aina ei tarvitse pitäytyä perinteissä.

Myös asuntojen valaistuksen suunnitteluun voisi panostaa nykyistä enemmän. "Valaistuksessa tyydytään helposti kattokoukkuun, johon ostetaan joku lamppu. Jos samaan tilaan asennettaisiin vaikka muutama säädettävä led-valaisin, tilasta tulisi aivan erilainen, ja varmasti viihtyisämpi ja näyttävämpi. Kustannusero näissä ratkaisuissa on pieni. Nykyään aletaan käyttää enenevässä määrin led-valaistusta, johon meiltä löytyy runsaasti sovellutuksia ja osaamista."

Hyviä neuvoja sähköasennuspalvelun hankintaan

Mikael Kaislaranta antaa hyvän neuvon uudisrakennusta tai saneerausta suunnittelevalle: "Kannattaa ottaa ajoissa yhteys asiantuntevaan sähköurakoitsijaan, ja paneutua suunnitteluun perusteellisesti. Pohjaksi voi tutustua vaikkapa Sähköala.fi-sivuihin ja niiltä löytyviin Neuvoihin sähkötöiden tilaamisesta. Kun tietää mitä haluaa, on helpompi keskustella asiantuntijan kanssa vaihtoehdoista."

Täältä voi tarkastaa myös järjestäytyneiden urakoitsijoiden yhteystiedot ja täällä voit tehdä Sähkötreffit.

Sähkötöissä hintaa on usein mahdotonta arvioida tarkasti etukäteen, kun kyse on pienehköstä saneerauksesta. Tilaajan toiveet voivat matkan varrella muuttua ja rakentamisessa eteen tulevat asiat vaikuttavat myös ratkaisuihin. "Jos on tehty kiinteähintainen sopimus, niin jokaisesta muutoksesta erikseen sopiminen vie aikaa ja tuo urakkaan byrokratiasta johtuvaa lisähintaa. Kun käyttää asiansa osaavaa urakoitsijaa ja osapuolten kesken vallitsee luottamus, on parempi sopia työstä aikatyönä. Silloin työ sujuu joustavasti, eikä muutospapereiden pyörittämiseen kulu turhaa aikaa. Työstä kannattaa kuitenkin aina tehdä kirjallinen sopimus", Kaislaranta suosittelee.

Uudisrakentamisessa ja suuremmissa kokonaisuuksissa toimitaan toisin, eli viimeistellyn sähkösuunnitelman pohjalta ja hinnanmuodostus on tarkkaan määritelty. Niissä käytetään myös laajempia sopimuspohia joka takaavat molempien osapuolten edut kaikissa tllanteissa työn kestäessä ja takuuaikana.

Lisätietoa: http://www.sahkoala.fi/kohderyhmat/pienrakentajat/